Fryske Akademy (KNAW)KNAW
IRC logo INSTICC logo IFIP logo 

Contact Us

Host institution: Fryske Akademy, Leeuwarden, The Netherlands

Conference e-mail address: iciso2011@fryske-akademy.nl